mstar

평화•행운 담은 희망진주

2024.10.05.(토) ~ 2024.10.20 (일)
2024진주남강유등축제로 초대합니다!

hamo-up
mstar

공지사항

  • 커뮤니티
  • 공지사항

2023 진주남강유등축제 음식점 모집 결과발표

  • 작성일2023년 09월 13일 14시 05분
  • 조회수5601

청년창업 매장 선정자 


러프****
바삭****
물타****
홍콩****
올레****
****
까사****
하모****세계음식관 선정자 


지오******


푸드트럭 선정자


부경****